We refer to and comply with the following Swedish and  EU regulations, (see www.ecolanum.org/rights)

TO: magnus.mansson@visma.com; dan.lilja@nsva.se; Anna.Svanberg@se.ey.com; marika.sengoltz@se.ey.com.; Erik.Skoglund@se.ey.com; johan.jonsson@nsva.se; asa.peetz@nsva.se; peter.magnusson@nsva.se; andreas.eriksson@nsva.se; par.gustafsson@nsva.se; karin.karlsbro@europarl.europa.eu; reneneweuropegroup@europarl.europa; sara.skyttedal@europarl.europa.eu; tomas.tobe@europarl.europa.eu; malin.bjork@europarl.europa.eu; alice.kuhnke@europarl.europa.eu; region@skane.se; Ola.Melin@lansstyrelsen.se; Justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se; hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se

CC: info@visma.se; info.spcs@visma.com.; isma.control@visma.com; kontakt.vfs.se@visma.com; visma@visma.com; sophie.intveld@europarl.europa.eu; alice.kuhnke@europarl.europa.eu; sara.skyttedal@europarl.europa.eu; tomas.tobe@europarl.europa.eu

SUBJECT: Understanding SWEDEN, www.econaut.se  NSVA, VISMA/AMILI are forcing to pay a FAKE invoice, violation of civil rights and the EU Charter of Fundamental Rights CONFUSING CIVIL LAW WITH JANTE LAW TO CONTROL CITIZENS’ MINDS AND BEHAVIOUR

 

Dear  Magnus Månsson, VISMA/AMILI

Mr. Dan Lilja NSVA

Ms. Anna Svanberg, CEO  EY Sweden, Ernest and Young provides auditing services to Visma AB

We believe that every interaction with a client, colleague or wider society should make the working world better than it was before. 
Motto of Ernst and Young what we like and take as a inspiration for our social anthropological research

Let’s take the objective seriously and  please send all communication by KIVRA or E-MAIL  to  help the climate and reduce CO2 emission. We document our experience as sociological/philosophical research at www.econaut.se, you may consult it now as a bullets but we will  publish it in one or another form.I hereby appeal (överklagar) against your decision forcing me to pay a fake invoice. Your decision completely ignores the facts and does not provide any legal argument why we have to pay a fake invoice. The invoice is incorrect according to NSVA. It contains, according to the NSVA a charging item  which NSVA  calls , crazy (“tokig”) I request a correct invoice.

We are trying to understand why our friends are afraid to question authorities, why during Tegnell's press conferences only German journalist Christian Stichler, not receiving an answer, dared to ask the same question three times, and why my neighbor was cheated out of 5000 kronor by a retroactive application of the law and has not complained. I am striving to learn.

 

My request is simple: I want a correct invoice and I am willing to pay it. I have not received any explanation as to why I have been sent a fake invoice (which, according to NSVA, is deemed "crazy" or "tokig") from either NSVA or VISMA AMILI. I want to have an legal explanation why I have to pay a fake invoice. The situation is straightforward and serves as a clear example of underlying structural mechanisms. I consider it a violation of civil rights and the EU Charter of Fundamental Rights to be coerced into paying a false invoice simply to intimidate me.


Twitter posting below
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Follow this case - we document administrative oppression in Sweden
IS ADMINISTRATION CONFUSING CIVIL LAW WITH JANTE LAW
IN ORDER TO CONTROL CITIZENS’ MIND AND BEHAVIOUR
Oppression of citizens in Sweden
? Yes, Mr. Magnus Mansson CEO at visma.com,
initiated by Mr  Dan Lilja CEO of NSVA and  I guess Ms Anna Sandberg CEO
 Ernst and Young, could compare customer compliance with reality.
Here is how oppression occurs in Sweden: W
e monitor how the companies NSVA AB and Visma Amili AB press a citizen into submission.

 

NSVA AB insists on paying a false/fake invoice. After complaints, NSVA admits their mistake and promises compensation later on, but then they use debt collection (inkasso) Visma to execute a payment for a wrong invoice, essentially forcing the citizen to accept the fraud. I am requesting a correct invoice.

 

We are investigating the mechanisms of oppression used in Sweden while strictly following the law.
Let’s see what will happen.

 

These are undemocratic forces of coercion and repression, showing how powerful entities work to crush a citizen. I have seen this in other countries as a UN diplomat, and I now see it in Sweden. Of course, I could pay the unjustly requested 60 kronor, but the invoice is incorrect, and I want a proper one.
We are curious to see how these forces will proceed to bring a citizen to submission.

 

I am also requesting all NSVA and Visma to provide information about me in accordance with GDPR legislation. I wonder if NSVA has a Customer Compliance Policy and I am still awaiting information on their whistleblowing channel from NSVA.-

www.ecolanum.org/adm/nsva

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yours Sincerely,
Richard Gronvius, former UN Diplomat, Nuclear Safety (co-worker of Hans Blix)

 

sida under delad på twitter

 
 TO: Compliance Team (avdelningen för efterlevnad)                      2024-01-28
Kronofogden (Enforcement Agency)

en kopia finns på www.ecolanum.org/adm/nsva

English original (legaly binding)
Following the Swedish and  EU regulations, (see www.ecolanum.org/right) I would like to draw your attention to a situation involving the use of Kronofogden in a manner that may be seen as a means to threaten or intimidate individuals, potentially leading to a restriction of freedom of speech. NSVA has chosen to employ the intervention of Kronofogde rather than addressing the matter of a fraudulent invoice. I am prepared to pursue this matter in a civil court and shall abide by the resulting verdict. I believe that the improper use of Kronofogden's reputable standing to oppress citizens is a clear violation of civil rights and the EU Charter of  Fundamental Rights.

Swedish translation
I enlighet med de svenska och EU-reglerna (se www.ecolanum.org/right) vill jag uppmärksamma er på en situation som involverar användning av Kronofogden på ett sätt som kan ses som ett sätt att hota eller skrämma medborgare vilket kan leda till till en begränsning av yttrandefriheten. NSVA hotar att anlita Kronofogdes ingripande istället för att ta upp frågan om en blufffaktura. Jag är beredd att driva denna fråga i en civil domstol och ska följa den dom som blir resultatet. Jag anser att den felaktiga användningen av Kronofogdens välrenommerade ställning för att förtrycka medborgare och är en tydlig kränkning av medborgerliga rättigheter och EU:s stadga av  grundläggande rättigheter.


Yours Sincerely
Richard Gronvius
f.d. UN diplomat, Nuclear Safety (technical and legal control of nuclear material, Hans Blix's team)


 
 
 
 
 
 
 


Hej                                                                                         datum 2024-01-23

tack för er E-mail,
 
Det är gädjande att ni inser att det finns fel i er matematiska beräkningsmodellen
 
Då ni medger att faktura 30507411 felaktig
 vill jag ha en ny korrekt faktura 30507411.
"
 
det är inte bara "tokigt" DET ÄR ETT FEL och ett sätt att lura mig, som kräver ett ursäkt.
Att kräva någon att betala en falsk faktura är bedrägeri
Mvh
Richard Gronvius,
Former UN Diplomat, nuclear safety


En korrekt hantering af dokument är att dokument som felaktiga eller på annat sätt inkorrrekta måste markeras på urskiljande sätt, vad är inte fallet me NSVA fakturor, totalt förvirrande då korrekta och felaktiga faktoror har samma datum och man kan inte avläsa vad är rätt vad är fel. 
motto 
"fairness and rule of law are fundaments of the liberal capitalistic democracy."

För (150100100) Landsvägen 66.
Abonnemang: 200476,
 mätare 90424350"

Hej                   datum 2024-01-21
tack för E-mail, förlåt men jag förstår hur ni räknar trots att jag har universitetsstudier i matematik. Det måste vara något fel med er matematiska beräkningsmodellen.

v.g. svara på frågor, klara svar önskas med referens till punkter under

punkt
1
 Är original fakturor falska?
faktura November, krediteras -2737,00 till nästa faktura eller inte?

original falsk faktura? ny faktura producerat i Jan 2024?


punkt
2
 har ni manipulerat och fixat nya fakturor? vad de orginella fakturor felaktiga?


punkt
3
 Varför belastar ni mig med dröjmålsränta på fakturor som  har 0, NOLL krav på betalning?
ni håller tusentals kronor sedan Juni 2023 som debiterades utan at jag förbrukade vatten? Jag har fortafarande inte  förbrukat 591 km som jag betalade för

Mvh Richard Gronvius

 Sedan månader, trots fler påpekanden, få jag falska räkningar och känner mig trakasserat och mobbat genom utsick att falska räkningar som utgör ett fösök av bedregeri
försök att skräma oss, trot at vi skrev at fakturan är falsk.mättarställning av 562 är mindre än
591
bräknad mättarställning i Juli 2023 som jag betalade av.
JA BETALADE TILL FÖRBRUKNING  AV 591 km
avläst
15-de  Januari 2024
ställning
562


 


Vad är det för räkning daterat 2023-12-01 till höger
jag har betalt förbrukning till 591.
Det är bedrägeri att försöka lura mig på det sättet.


 
avläst och angiven i NSVA systemet 2023-08-24
  Den aktuella räkningen, se under,  är totalt "crazy"  jag kommer aldrig nå utgångsväde 591 i augusti. Kafkas vansinig värld.
 
 
avläst 2023-08-21
  2023-08-21 mättarstälning är kbm 499
NSVA utgår från mätarställning 2023-08-01  kbm 591
hela räkningen är en nonsens, en skämt.
 
     
Arkiv
fel räkning    
intervension    
 
Ven Hven Ventrafiken Sankt Ibb tourist cykel Tycho Brahe turist Mitt på Ven Whisky Handlarn Ecolanum Gården church
vatten förbrukning
water consumtion
Ven Hven Ventrafiken Sankt Ibb tourist cykel Tycho Brahe turist Mitt på Ven Whisky Handlarn Ecolanum Gården church
 
aktuellt ärende Juli 2023
den normala hushåll  förbrukning är under 20 kbm per månad.

The avrage household consumption oer month is under 20 m3
  Förbruknings statistik 
 
 
"Rörlig avgift baserad på dricksvattenförbrukningen. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm). Spillvattenmängden beräknas vara lika stor som dricksvattenmängden."
     
Överskott konsumtion överstigand 20 kbm härrör från bevattning, allt vatten inkluderat dagsvatten samlas i den nedersta dammen vid Landsvägen. Inget vatten från vår tomt leds till avlopp.
Det är en ekologisk princip av vår verksamhet.
www.ecolanum.com
 
Excess consumption exceeding 20 kbm is derived from plant watering, all water, including rain water is collected in the lower pond at Landsvägen. No water from our plot is led to sewers.
It is an ecological principle of our business.
www.ecolanum.com
maj