2023-01-11  
Dear Mr. Ole Melin, Ola.Melin@lansstyrelsen.se, Länsöverdirektör i Skåne Länsstyrelsen Skåne
Dear Mr. Jesper Jacobsson, jesper.jacobsson@lansstyrelsen.se Rättschef och chef för rättsenheten på Länsstyrelsen Skåne.
Dear Mr. Torkild Strandberg, torkild.strandberg@landskrona.se, Kommunstyrelsens ordförande, Landskrona, Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden
Dear Mr. Sebastian Ivarsson, sebastian.ivarsson@lansstyrelsen.se, Naturvårdsförvaltare / Naturvårdsenhet (please do not fool me with some general documents from 1990-ties.)
From TWITTER, see tweet, Why not all nature reserves on Ven are fenced, Sector F is not protected, to answer is to shows a respect for the Rule of Law, V.G REGISTRERA ÄRENDET I DIARIUM, och meddela numret.
www.ecolanum.org/index.html#eco
here under is the screenshot of the TWEET
 
   
 
protection of naturel reserves and  biodiversity on the island of Ven
a preliminary assessment of the situation in the east side of Ven
 
Dramatic changes in the flora and fauna of Ven durig the last 50 years.
 
relevanta dokument
Vens backafall BESLUT 1990 Webb.pdf
Vens backafall BESLUT ändr gräns 1992 Webb.pdf
Vens backafall SKÖTSELPLAN 1990 Webb.pdf
 
 
   
stängslet ska placeras enligt följande schema beslutat av Länstyrelsen

"1. Svaren på de frågorna finns i skötselplanen.
2. Söder om Bäckviken till hamnen, från hamnen och upp till Haken, från Haken och upp till Gässviken. På västsidan är det kyrkbacken vi stängslat.
3. Stängslen ska vara färdiga inom ett par veckor"
(själva dokumentet om beslutet att placera stängslet och utbredning av stängslet är önskat, se e-mails)
frågor
stängslet ska placeras mest i området A, B och i oklar streckning i området D.  Varför inte i området E och F? speciellt området F är mycket känslig då ejderkoloni häckar där.