trafikven Trafik till Ven


HOME

The Ventrafiken's system is showing SEK 3500 for not used 50 travels.
3500 Swedish Kronor were expropriated from me.

the current letter to Mr Linus Olsson, CEO of Ventrafiken
an answer awaited
 


plundring   plundering
     
Sedan flera år tillbaka köper jag ett 70-resorskort för en bil, giltigt ett år och överför enligt praxis de oanvända resorna till det nya kortet. Förutsatt att systemet kommer att fortsätta köpte jag ytterligare ett 70-kort i juli 2022.
Tyvärr ändrade monopolbolaget Ventrafiken AB i april 2023 reglerna, tog bort 70-kort och retroaktivt avslutade möjligheten att överföra outnyttjade resor till nästa ett-års period. Enligt principen om att rättsstaten är en grund för alla kapitalistiska liberala demokratier gör inte lagen det.
  Since years I am buying a 70-trip card for a car, valid one year and according to the praxis transfer the unused trips to the new card. Assuming that the system will continue I purchased another 70 card in July 2022.
Unfortunately, in April 2023 the monopoly company Ventrafiken AB changed the rules, remove 70-card and retroactively discontinue ability to transfer unused trips to the next one-year period. According to the principle of Rule of Law being a fundament of all capitalistic liberal democracies the law do not.