the full documentation of the case
OVERVIEW of the related web pages 
orientering på sajten, CLICK
 


motto 
"fairness and rule of law are fundaments of the liberal capitalistic democracy."
 
2020-12-22
MMD
Mark- och miljödomstolen bifaller ansökningarna och förpliktar Glenn Björne, 19511108-4116, att till staten betala vite om totalt 87 500 kronor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019-02-25 
VÄXJÖ TINGSRÄTT
Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2018-10-10 dnr 505-29698-2018 ang föreläggande att avlägsna avfall från fastigheten Tuna 32:3 Landskrona kommun 
 
 
 

MMD
2019-02-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018-10-10 
Överklagande av kommuns om föreläggande att avlägsna avfall från fastigheten Tuna 32:3, Landskrona kommun
 

2018-05-07 
Miljöförvaltningen

Föreläggande vid vite om att avlägsna avfall från fastigheten Tuna 32:3