OVERVIEW of related pages - orientering på sajten
MAP OF THE RELATED PAGES orientering på sajten (version2 full link) explicit link
BACK TO START tillbaka till start www.ecolanum.org/
_main_plastic
REGION SKÅNE ERRENOUSLY SUPPORTS KORRUPTION OF THE LANDSKRONAS MUNICIPALITY  CONTRADICTNG HIGH COURT resp. Johanna Wallentin Länsstyrelsen Skån, assessor Johanna Wallentin, deltar i korruption intitierad av Landskronas Kommun, Jörgen Hanak www.ecolanum.org/w
appleal to the regional legal unit Skåne, (heaqd MR. Jesper Jacobsson) from the decision of Landskrona Municipality överklagan  av Landskronas Kommuns förelägganden till Länsstyrelsen www.ecolanum.org/
adm_plast_overklagan
CHRONOLOGY, RELEVANT LINKS kronologin av administrativa ärenden 2023, en katalog att linka till andra sidor www.ecolanum.org/
adm_plast_directory
THE PAST EVENTS 2015-2023, händelser runt ensilage plast nedskräpningen som förra ägaren lämnade www.ecolanum.org/
ven-adm
RECIVED INFORMATION, SOME MISSING Samling av handlingar som levererades av Miljöförvaltningen 2023-12-20 www.ecolanum.org/
adm_plast_1_10
PREVIOUS COURT VERDICTS giltiga domar www.ecolanum.org/
adm_plast_dom
LEGAL BACKGROUND AND CITIZENS RIGHTS juridiska grunder, dokument, svensk och EU lagstiftning www.ecolanum.org
WHISTLEBLOWING
Deposited 2023-11-28
visselblåssning
2023-11-28
www.ecolanum.org/
adm_plast_whistle
WHISTLEBLOWING
DEPOSITED 2024-01-17
visselblåssning
2024-01-17
www.ecolanum.org/
adm_plast_whistle_2024-01-17


motto 
"fairness and rule of law are fundaments of the liberal capitalistic democracy."
 
2020-12-22
MMD
Mark- och miljödomstolen bifaller ansökningarna och förpliktar Glenn Björne, 19511108-4116, att till staten betala vite om totalt 87 500 kronor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2019-02-25 
VÄXJÖ TINGSRÄTT
Överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2018-10-10 dnr 505-29698-2018 ang föreläggande att avlägsna avfall från fastigheten Tuna 32:3 Landskrona kommun 
 
 
 

MMD
2019-02-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018-10-10 
Överklagande av kommuns om föreläggande att avlägsna avfall från fastigheten Tuna 32:3, Landskrona kommun
 

2018-05-07 
Miljöförvaltningen

Föreläggande vid vite om att avlägsna avfall från fastigheten Tuna 32:3